Category Archive บริการหาคนทำงาน

บริการจัดหาพนักงาน

HR Outsourcing คือการให้บริการงานบุคคลและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักหรือความสามารถหลักขององค์กร ออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชำนาญด้านนั้นจัดการแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน บัญชี ภาษี เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ

ทำไมต้องเลือก HR Outsourcing?

การปรับเปลี่ยนกำลังคน
– สามารถเพิ่มลดกำลังคนได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลา
– สามารถจ้างงานกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนได้ และสามารถลดพนักงานประจำลงได้

พนักงานมีคุณภาพ
– การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยผู้ชํานาญการ คัดเลือกพนักงานได้ตรงตาคุณสมบัติ ที่ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน
– พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ อบรมระเบียบวินัย ความประพฤติตน อย่างครบถ้วนก่อนเข้างาน
– จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล เข้าไปดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจก่อให้เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุนในการดำเนินการ
– รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในสิทธิต่างๆ ที่พนักงานพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

ลดภาระในการจัดการ
– รับผิดชอบดูแลและจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราเอง ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การควบคุมระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ การให้คุณ การลงโทษ เลิกจ้าง การจัดการงานเอกสารต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ

เพิ่มศักยภาพให้กับบริษัท
– การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยสร้างศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการ ด้านกําลังคน การบริหารต้นทุน การดําเนินการ และลดบทบาทสหภาพแรงงาน

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร
– การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยให้เกิดกิจกรมและการทํางานร่วมกัน การประชุม การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการทํางาน ที่พนักงานแต่ละองค์กรได้เรืยนรู้มา

การสรรหาพนักงานครอบคลุมในสายงานดังต่อไปนี้

สายบริหารงานทั่วไป 
• Operator
• HR
• Administration
• Scretary
• Front office
• Internal Audit
• ISO Officer
• Marketing Officer
• PR
• Accounting

สายปฏิบัติการ
• TSR
• QC – Admin
• Conserve – Retention
• Confirmation
• Customer Service
• Helpdesk
• Team Lead
• Superviosr
• Manager

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• IT Support
• Programmer
• Network Engineer
• System Analyst

IT Outsource – IT Solutions​ – Smart Maintenance

IT Support

“จ้างคนเดียว แต่ได้งานไอทีทั้งระบบของบริษัทท่าน”

คุณฝากงานไอทีไว้กับเราได้ บริการดูแลด้านคอมพิวเตอร์ และ บริการดูแลระบบเครือข่าย ให้กับองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสำนักงาน

เราดูแลอะไรให้คุณบ้าง
Hardware – ด้วยทีมที่ชำนาญ จากสายอาชีพด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์โยตรงคุณจะได้ รับกับเทคนิคการซ่อมแบบใหม่ ๆ ที่คุณไม่เคยเจอ เราเน้นความเป็นมืออาชีพ กรณีที่อุปกรณ์คุณเสียทีมเราดูแลไปถึงการนำอุปกรณ์ไปเคลม หรือส่งซ่อมให้

Software – ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโปรแกรมบัญชี ติดตั้ง os ต่าง ๆ ทีมเรามีความชำนาญในการติดตั้งแก้ไข ทุปประเภท software

Network – ด้วยทีมงาน เราทำงานอยู่ใน งานด้าน IDC จึงทำให้ รับความรู้เต็ม ๆ เกี่ยวกับระบบ network คุณจึงมั่นใจว่า เราสามารถ พาองค์กรคุณถึงฝั่งแน่นอนครับ

Internet – เรามีความสามารถเฉพาะด้าน ในเรื่อง Internet ไม่ว่าเน็ตคุณจะช้า หรือหลุด หรือต้องการเชื่อมต่อกับบริษัทสาขาต้องการระบบเมล์ ระบบ Web server ก็ตามที เราพร้อมจัดให้คุณกแบบมืออาชีพ

เหตุผลที่บริการ IT OUTSOURCE เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน

– ได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ปรึกษาด้านไอทีมืออาชีพ

– ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะความรู้-ความสามารถพนักงานไอทีเพื่อมาพัฒนาระบบไอทีขององค์กร

– ประหยัดเวลา ในการแก้ไขปัญหาทั้งบุคลากรด้านไอที และปัญหาระบบไอทีต่างๆ  ทำให้มีเวลาโฟกัสการดำเนินธุรกิจหลักมากขึ้น

– ลดโอกาสจากความสูญเสียทางธุรกิจ เพราะระบบ Network ต่างๆมีปัญหา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรเสีย ไม่สามารถติดต่อธุรกิจได้

IT Solutions​
เรามีความเชี่ยวชาญด้าน IT solution มากมายไม่ว่าจะเป็น การวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ security system ​บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server, Network และ IT Security

บริการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
วางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เราคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม กับขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจของคุณรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล ทางด้านธุรกิจที่สำคัญสำหรับลูกค้าดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่

บริการทางด้านระบบเน็ตเวิร์ค
– ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่

– ให้บริการปรับปรุง, ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์คเดิมของลูกค้า

– ให้บริการติดตั้งระบบ LAN, WAN, VPN , Firewall ,Voice Over IP

– วางระบบ Load Balancing and Redundancy

บริการทางด้านระบบความปลอดภัย
– ติดตั้งระบบ Firewall (Fortigate, Juniper, CA ARCserve D2D)

– ระบบป้องกัน Antispam, Antivirus, Antispyware

– บริการแก้ไขปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์

บริการทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์
– ติดตั้ง Server ด้วย Windows Server 2003,2008

– Backup Data

บริการออกแบบ, ติดตั้ง, วางระบบ SERVER, LAN, WAN, WLAN
เรามีทีมงานสำหรับให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการ

1. เดินสาย LAN ภายในสำนักงานใหม่ หรือ ปรับปรุงระบบสาย LAN ที่มีอายุการใช้งานมานาน

2. ติดตั้งระบบ Wireless LAN ภายในสำนักงาน

3. ติดตั้งระบบ Router และ Firewall สำหรับองค์กรขนาด SME ในราคาประหยัด

4. ติดตั้งระบบ Server เช่น Files Share, ระบบ Email Server, Web Server ภายในองค์กรทั่วไป​

Smart Maintenance

Preventive Maintenance (PM) คืออะไร ?​

Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษา หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ช้าลง  ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะชำรุดหรือเสียหาย

ทำไมเราควร PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในองค์กร
1.เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.เพื่อแก้ไขซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุด ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ

4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุดแล้ว ซึ่งมักมีราคาค่อนข้างสูง

5.เพื่อลดความถี่ของความขัดข้องที่เกิดขึ้น

Smart MA คือบริการดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แบบรายเดือนในราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท


– Setup การจัดทำประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สัญญาบริการ

– Setup ลงโปรแกรม Remote เครื่องคอมพิวเตอร์ Server, PC, Notebook

– Monitor Support ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งาน

– Call,E-mail,Chat Support ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานComputerผ่านทางโทรศัพท์

– แก้ปัญหาระยะไกลผ่านโปรแกรม เพื่อแก้ไขปัญหา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

– MaintenanceOnsite เพื่อดูแลระบบประจำเดือน ช่วงเวลาทำการ

– Check Network ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นระบบสาย/ไร้สายพร้อมใช้งานทุกจุด

– Check Virus, Spyware Protection การปรับปรุงโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

– Health Checkup การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Server, PC, Notebook ให้อยู่ในสภาพเพิ่มใช้งาน

– Data Backup การดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ให้อย่างสม่ำเสมอ

– Check Software การแก้ไขปัญหาการทำงานของ MS Windows XP, 7, 8 และ 10

– Check Software การแก้ไข้ปัญหาการทำงานของ MS Office, Internet, Web mail, Outlook, PDF Reader (ไม่รวมโปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น งานบัญชี, งานออกแบบ)

– Emergency Support การจัดส่งเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite Support ในกรณีฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า

– IT Consulting ให้คำปรึษา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

– Scope of Work Report สรุปรายงานการบริการประจำเดือน