รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

เครื่องสำอางเป็นปัจจัยเสริมที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าในสังคมปัจจุบันไม่มีผู้ใดดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ได้ใช้เครื่อง

สำอางอย่างน้อยที่สุดก็ใช้เครื่องสำอางบางประเภท เช่น สบู่ แชมพู หรือยาสีฟัน เพื่อความสะอาด เพื่อความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิด
ความสวยงาม

เครื่องสำอางที่ขายกันทั่วไปนั้นมีการ จดทะเบียนโดยถูกต้อง ตามกฏหมายดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือและการนำเข้าตลาดกว้างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญ ,

หากไม่สำเร็จยินดีคืนเงิน 100%

ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 31สค.60 ทาง อย. มีประกาศเริ่มกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของสินค้า เครื่องสำอางเป็นรายตัว ดังนั้นทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเรียบเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากค่าบริการ พร้อมด้วยการรอผลพิจารณาสินค้าแต่ล่ะตัวเป็นเวลา 3 วันทำการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

About the author

TheToey administrator

Leave a Reply