บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ

บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ

Businessman Touching a Graph Indicating Growth

บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ เสร็จภายใน 1 วัน
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ


*รับบริการให้คำปรึกษาก่อนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

*รับบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท

*รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆทุกประเภท

*รับบริการจดทะเบียนพาณิชย์

*รับบริการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

*รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

*รับบริการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างๆ

*รับบริการจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

*รับปรึกษาและขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

*รับปรึกษาขอรับอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

*รับปรึกษาขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

About the author

TheToey administrator

Leave a Reply