บริการขึ้นทะเบียนอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริการขึ้นทะเบียนอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริการรับขึ้นทะเบียนอาหารแบบใหม่
√สะดวก
√รวดเร็ว
√ราคาถูก
√รับประกันความพึงพอใจ

ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร(ผลิตและนำเข้า)
– อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
– อาหารจำพวกขนม
– อาหารจำพวกของทะเล
– สินค้ากึ่งสำเร็จรูป
– อาหารแช่แข็ง
– ฯลฯ (ประเภทอาหารที่ไม่ต้องอนุมัติวัตถุเจือปนอาหาร)
 *เงือนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบใหม่
√สะดวก
√รวดเร็ว
√ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้มีประสบการการยื่นโดยตรง
√ไม่ต้องจองคิวนานอีกต่อไป
-ไม่รวมเสริมอาหารแบบ สบ.3 โดยสงวนสิทธิการให้บริการกับสินค้าที่มีส่วนประกอบไม่อยู่ในสารบบ อย. 

ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จะเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทาง อย. เป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าธรรมเนียมตัวนี้จะไม่รวมในค่าบริการ

About the author

TheToey administrator

Leave a Reply